رفع نم ورطوبت

ایجاد نم و رطوبت در ساختمان ممکن است بر اثر دو عامل باشد. یکی عامل فنی و دیگری عامل انسانی. عامل فنی به این معنا که مشکلی در بخش های فنی ساختمان وجود داشته باشد و این مشکل باعث ایجاد نم در ساختمان شود.نم کشیدن ساختمان بر اثر عامل فنی می تواند دلایل متعددی داشته باشد که عمده ترین آنها نشتی آب به علت ترکیدگی لوله یا خرابی سیستم لوله کشی ساختمان، نفوذ آب از سقف به خاطر عایق کاری نامناسب، ماندن طولانی مدت آب در یک محل، وجود درز در بین کاشی و سرامیک ها و نفوذ آب به داخل می باشد. برای حل این مشکل باید مشکل فنی در ساختمان را پیدا کرد و در صدد حل آن برآمد.اما عامل دیگر در مورد ایجاد نم در ساختمان عامل انسانی است. به این معنی که افراد و انسان های ساکن در ساختمان اموری را انجام می دهند که باعث ایجاد رطوبت در ساختمان می شود.

چگونگی رفع نم و رطوبت :

عوامل زیادی برای رفع نم و رطوبت ساختمان و سرویس ها وجود دارد،. قبل از معرفی روش های رفع نم و رطوبت ساختمان ها لازم است که یاد آوری کنیم که برای رفع این خرابی ها لازم است با تاسیسات بارانا همکاری داشته باشید تا آنها دقیق تر جزئیات رفع نم ورطوبت ساختمان و سرویس ها رسیدگی کنند

فهرست